Det centrale husdyrbrugsregister (CHR)

Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg har et CHR nummer/besætningsnr. der hedder
115659
Registrering af dyrehold i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)
CHR er Fødevarestyrelsens database til registrering af dyrehold (besætninger) og husdyr.

Steder, hvor der enten holdes kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte, kameler, alpakaer/lamaer, ræve, mink, ildere, fritter, chinchillaer, kaniner til konsum, humlebier, fjerkræ og akvakulturdyr skal registreres i CHR. Stedet får tildelt et CHR-nummer og dette nummer er tilknyttet stedet og ikke ejeren af stedet. Din besætning bliver tildelt et besætningsnummer, som er det du skal bruge, når du indberetter til CHR.

Alle steder, hvor der permanent eller midlertidigt holdes dyr, skal registreres i CHR. Midlertidige opholdssteder, der skal registreres, kan fx være græsningsarealer, dyrskuer, stævnepladser for heste, afhentningspladser og slagterier.

De fleste oplysninger omkring besætninger og husdyr er offentligt tilgængelige på CHR's hjemmeside.

På CHR's hjemmeside vises blandt andet disse oplysninger:

Besætningsnummer og besætningens beliggenhed (adresse).
Ejeren og brugeren af besætningen.
Typen af besætning, fx hobby, kødproduktion eller økologisk.
Antallet af dyr i besætningen.
Veterinære hændelser, dvs. sygdomsstatus.
På CHR's hjemmeside kan du også trække besætningslister for kvæg, printe kvægpas samt printe flytningsdokumenter til får og geder.

Baggrunden for CHR er et ønske om en hurtig og effektiv smitteopsporing ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. BSE (kogalskab), svinepest, fugleinfluenza eller mund- og klovesyge.

Gå til CHR's hjemmeside for at finde oplysninger om besætninger og husdyr