Facilitetskort til Vilhelmsborgs Østanlæg (ovalbane, militaryanlæg mv.) - Retningslinjer

Facilitetskortet er personligt og skal medbringes og forevises ved forlangende

Facilitetskortet kan bestilles ved henvendelse til Driftsaktieselskabets kontor (vilhelmsborg@vilhelmsborg.dk) og oplyse navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Betaling overføres på Mobilpay 908202 med angivelse af navn. Du vil derefter modtage et personligt facilitetskort med post til den oplyste adresse, hvorefter Østanlægget kan benyttes i den pågældende periode.

Facilitetskort giver adgang til at benytte Vilhelmsborgs Østanlæg på dage, hvor der ikke foregår øvrige aktiviteter/arrangementer.
Hold øje med kalenderen på www.vilhelmsborg.dk

Ovalbanen og passporet, der løber langs ovalbanen, må KUN benyttes af islænderheste – uden undtagelse.
  
Du bedes følge den skiltning, øvrige anvisninger og retningslinjer for færdsel, som der er på arealerne.
Ved benyttelse af terrænbane skal der være mindst to personer tilstede af sikkerhedsmæssige årsager.

Benyttelse af faciliteter sker på eget ansvar og risiko og skal ske med behørig hensyntagen til andre brugere.

Brug af Østanlæg uden gyldigt facilitetskort medfører øjeblikkelig bortvisning og regning på minimum Kr. 2.500,- (reetablering af baner m.v.)


Priser 2023:

Adgang til at benytte:
Østanlæg med ovalbane, 3 ridebaner, galopspor samt passpor
Halvårligt Kr. 400,-
Helårligt Kr. 600,-


Adgang til at benytte:
Springanlæg+opvarmningsbane, ridehaller samt bane på Gårdspladsen:

Medlemskab af AAR samt
Ridehuskort pr. år kr. 5.000,00
Ridehuskort pr. 1/2 år kr. 3.000,00
Ridehuskort pr. md. kr. 625,00
Ridehuskort pr. Dag. Kr. 50,00 (kun i forbindelse med en undervisningslektion)

Køb af ridehuskort kan ske ved henvendelse på AAR's kontor i åbningstiden.
Se mere her