Pr. 1. januar 2015 udliciterede bestyrelsen for Driftsaktieselskabet administrationen til Dansk Varmblod og udpegede Dansk Varmblods sekretariatschef til direktør for Driftsaktieselskabet. Dette har medført store driftsmæssige fordele idet der nu er mulighed for at få kontakt med 8 medarbejdere mod tidligere 2. Samtidig giver det en bedre udnyttelse af ressourcerne idet der opnåes god synergieffekt ved det nære samarbejde mellem Driftsaktieselskabet og de faste brugere.
Alle samarbejdsaftaler udarbejdes i administrationen og forelægges bestyrelsen som tager stilling hertil.

Driftsaktieselskabet Vilhelmsborg

Adresse
Vilhelmsborg Allé 1
8320 Mårslet

Bestyrelsen, Driftsaktieselskabet Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Formand Lis M. Juul
Tlf. 24 42 56 67
E-mail: lismjuul@gmail.com

Næstformand Vivi Grav Hansen
Tlf. 6162 2931

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jørn Jensen - Tlf 2427 2814
Anne-Mette Binder - Tlf. 2534 9998
Sanne Nielsen - Tlf. 60 21 99 89

Suppleant:
Mie Trolle - mt@islandshest.dk

Foreningen Vilhelmsborg

Adresse
Vilhelmsborg Allé 1
8320 Mårslet

Bestyrelsen, Foreningen Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Formand: Lasse Langfeldt, Aarhus Kommune
Næstformand: Jan Pedersen, Dansk Varmblod

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Heidi Printzen, Aarhus Kommune
Susanne Nielsen, Formand for Aarhus Rideklub